Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

forthewin
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
forthewin
2141 73f3
Reposted fromoll oll viayoursweetlipsbaby yoursweetlipsbaby
forthewin

March 21 2015

March 19 2015

forthewin
1892 86e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawetryagain wetryagain
forthewin
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viaiamdreamer iamdreamer

March 14 2015

forthewin
9756 e61a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaOnly2you Only2you
forthewin
Życie, które mi dano jest tylko opowieścią, ale jak je opowiem to już moja sprawa.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaOnly2you Only2you
1830 174d 500
Reposted fromsunlight sunlight
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight
1729 9edf 500
Reposted fromsunlight sunlight
1680 45bf 500
Reposted fromsunlight sunlight
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reposted fromharinezumikiyo harinezumikiyo
forthewin
9849 855e 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
0896 333e 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaSTYLTE STYLTE
3131 427c
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaSTYLTE STYLTE
forthewin
0027 4244
Reposted fromsarazation sarazation viaSTYLTE STYLTE
forthewin
8082 c4a8
nie umiem przestać czekać.
forthewin
Doskonała knajpa dla graczy, Hex, Kraków.
Reposted fromniemcu niemcu viayoursweetlipsbaby yoursweetlipsbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl